Zarejestruj się

Konferencja AS KIER

TERMIN KONFERENCJI 06.05.2021

 

14:00 – 14:05 POWITANIE UCZESTNIKÓW

 

14:05 – 14:50 SESJA 1

Przewodniczący sesji: Jan Peruga, Włodzimierz Grabowicz, Konrad Masiarek

 

14:05 - 14:20 Jak wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2020 wpłynęły na postępowanie u pacjenta z zawałem NSTEMI? - Włodzimierz Grabowicz

14:20 - 14:35 Jakie leki przeciwpłytkowe stosuję u pacjenta, który przebył zawał NSTEMI? - Konrad Masiarek

14:35 - 14:50 Na jakiej podstawie podejmuję decyzję o potrzebie wykonania koronarografii u pacjenta z objawami przewlekłego zespołu wieńcowego? - Tomasz Górnik

14:50 –15. 00 Dyskusja

 

15.00 -15.10 Przerwa reklamowa

 

15:10 - 16:30 SESJA 2

Przewodniczący sesji: Marlena Broncel, Małgorzata Lelonek, Dariusz Moczulski

 

15.10 - 15:20 Przypadek kliniczny pacjenta z kardiologiczną postacią SARS COVID19 - Izabela Warchoł

15:20 - 15:35 Moje doświadczenia z linii frontu SARS COVID-19? - Marlena Broncel

15:35 - 15:50 Praktyczny przewodnik stosowania dapagliflozyny w niewydolności serca - Małgorzata Lelonek (wykład sponsorowany firmy ASTRA ZENECA)

15:50 - 16:05 Inhibitory SLGT2 u chorego z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek - Dariusz Moczulski

16:05 - 16:20 Sakubitryl/Walsartan standardem leczenia pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory – Katarzyna Piestrzeniewicz (wykład sponsorowany firmy NOVARTIS)

16:20 - 16:30 Dyskusja

 

16:30-16:40 Przerwa reklamowa

 

16:40 - 17: 35 SESJA 3

Przewodniczący sesji: Jan Peruga, Grzegorz Piotrowski, Andrzej Lubiński

 

16:40 - 16:55  Migotanie przedsionków - bezpieczeństwo terapii z perspektywy lekarza praktyka - Jan Peruga (wykład sponsorowany firmy BAYER)

16:55 - 17:10 Co praktyczny przewodnik EHRA 2021 dotyczący stosowania NOACs u pacjentów z migotanie przedsionków wprowadza do praktyki klinicznej - Andrzej Lubiński (wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim)

17:10 - 17:25 Jak leczyć nadciśnienie tętnicze i zatorowość płucną u pacjentów z chorobami onkologicznymi? - Grzegorz Piotrowski

17.25 - 17.35 Dyskusja

 

 

wykład specjalny

17:35 - 17.50 Korzyści i ryzyka związane z „morsowaniem” w zimnej wodzie - Andrzej Lubiński

 

17:50 - 18.00 Przerwa reklamowa

 

18:00 –19: 00 SESJA 4 WARSZTATOWA

18.00 – 19.00 Podstawy echokardiografii - powtórka przed egzaminem - Tomasz Grycewicz

 

19.00 – 19.10 Dyskusja i zakoŃCzenie konferenCJI