Zarejestruj się

16:00 - 16:10

Otwarcie konferencji

 

16:10 - 17:40

Sesja i

 

1. Przewlekła choroba wieńcowa w 2019 roku
- Włodzimierz Grabowicz

2. Rewolucja w leczeniu przeciwkrzepliwym u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym
- Andrzej Lubiński

3. Miejsce SGLT2 w najnowszych zaleceniach ESC i EASD
Nowe leki przeciwcukrzycowe w leczeniu chorób serca

Agnieszka Dębska - Kozłowska

4. Aktualne zasady leczenia dyslipidemii
Marlena Broncel

 

17:40 - 18:10

Przerwa

 

18:10 - 19:40

Sesja II

 

1. ARNI u pacjentów z arytmią serca
Andrzej Lubiński

2. Których pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca kierować do kliniki?
Tomasz Kucejko

3. Przypadki z życia Kliniki: „Trudny” pacjent z ostrym zespołem wieńcowym
Konrad Masiarek

4. Jak bezpiecznie leczyć pacjenta z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym?
Karolina Szymańska